Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez.(Kasas Süresi 77)